Politik A till Ö

Om Politik A till Ö

Syfte
Avsikten med tjänsten är att underlätta vid jämförelser av riksdagspartiernas politik och på så vis bidra till ökad kunskap och därmed välgrundade beslut. Tjänsten är partipolitiskt obunden, reklamfri och utan vinstintresse.

Hur fungerar tjänsten?
I apparna listas olika politiska ämnen/områden och sedan varje partis egen kortfattade åsikt i ämnet. Genom att klicka på åsikten kan användaren läsa mer på partiets egen webbplats. Informationen som visas i tjänsten hämtas från respektive partis webbplats en gång per dygn. Apparna med bakomliggande infrastruktur är byggda och tillhandahålls av Erik Harlefelt (iterik.se).

Saknas information?
Alla partier har inte angett en åsikt i alla ämnen/områden på sin webbplats och därmed kan informationen inte visas i denna tjänst. Grundtanken med tjänsten är att kunna jämföra partiernas åsikter i olika ämnen, därför visas endast ämnen där en majoritet av partierna (5 eller fler) har en åsikt. För att se en tabell över samtliga ämnen och åsikter besök politikatillö.se/tabell.

Lämna feedback
Välkommen att lämna din feedback genom sociala medier till @iterik.

Varför endast riksdagspartier?
Någonstans måste linjen dras för vilka partier som listas i tjänsten och en enkel sådan linje är riksdagspartier.

Sortering
Ämnen sorteras i bokstavsordning och de olika partierna sorteras slumpvis för en så rättvis ordning som möjligt.

Sekretesspolicy
Ingen av apparna lagrar någon personlig information eller historik hur enskilda användare använder appen. Apparna spårar inte användare och för statistik används exempelvis inte Google Analytics. Statistik lagras i antal hämtningar av samlad data, det går inte att avgöra vem användare är eller vilken information som läses.

Har riksdagspartierna fått tycka till?
Ja, riksdagspartierna fick i maj 2018 cirka två veckor innan lansering information via e-post om Politik A-Ö. Samtliga partier erbjöds komma med feedback samt beta-testa apparna. Av de partier som återkopplat har samtliga varit possitiva till appen och några beta-testare.